Flere får barnehageplass

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne uken har mange norske ettåringer sin aller første dag i barnehagen. − Som forelder skal du kunne føle deg trygg på at barnet ditt blir tatt godt vare på og får utvikle seg gjennom lek og trygge opplevelser, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

Over 40.000 ettåringer begynner i høst i barnehagen for aller første gang. Som en følge av budsjettforliket på Stortinget mellom samarbeidspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre, ble retten til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn som fyller ett år i september og oktober.

− Vi er glade for at enda flere barn nå får tilbud om en barnehageplass. Samtidig må vi hele tiden jobbe for at barnehagetilbudet er av høy kvalitet. Vi satser derfor mye på etter- og videreutdanning for alle yrkesgrupper i barnehagene, understreker Elisabeth Vik Aspaker.

Sjekk din barnehage 

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. september til 31. oktober, har nå rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i. Barn som fyller ett år innen utgangen av august, har som tidligere rett til plass i løpet av august.

− Barnehagepolitikken har så langt handlet om å skaffe barnehageplass til alle. Regjeringen er opptatt av at disse barnehageplassene skal være gode, sier Vik Aspaker.

På nettstedet Barnehagefakta.no kan foreldre skaffe seg oversikt over blant annet bemanning og utdanningsnivå hos de ansatte i alle landets barnehager.

−Foreldrene spiller en viktig rolle ved å stille krav til kvaliteten på barnehagetilbudet, legger Vik Aspaker til.

Gratis kjernetid for treåringer

Fra 1. august i år utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen. Nå får også treåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

− Gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet, og jeg er glad for at samarbeidspartiene prioriterte dette tiltaket i budsjettforliket. Ved å utvide ordningen med gratis kjernetid, gir vi flere av de barna som trenger det mest mulighet til å gå i barnehage, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

I august i fjorble det innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Inntektsgrensen er satt til 417 000 kroner for barnehageåret 2016/2017.

Forsøksordninger med gratis kjernetid viser at det har positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidrar til økt barnehagebruk.

Barnehagetilbud til asylbarn

Regjeringen har lagt til rette for at 2- og 3-åringer i asylmottak som er innvilget opphold, skal få tilbud om gratis kjernetid i barnehage. 

− Barnehage og skole er de aller viktigste arenaene vi har for å lykkes med integrering. Dette tiltaket bidrar til at barna lærer norsk tidlig, og får en god start på integreringen i et nytt land, sier Vik Aspaker.

Fakta om barnehagestart

  • 97 prosent av alle norske barn har gått i barnehage før de begynner på skolen.
  • På nettstedet Barnehagefakta.no finner du informasjon om barnehagetilbudet i din kommune.
  • 1. august 2015 innførte regjeringen gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt.
  • Fra 1. august i år utvides ordningen ytterligere ved å innføre gratis kjernetid også for treåringer. Inntektsgrensen er satt til 417 000 kroner fra 1. august 2016.

Les mer om reglene for årets barnehageopptak her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/innsikt/opptak-i-barnehagen/id2344761/