Historisk arkiv

Flere får studere jus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har bevilget midler til opprettelse av 190 nye studieplasser i juridiske fag. Målet er å få på plass utdanning som står klar til å ta imot nye studenter høsten 2011.

Regjeringen har bevilget midler til opprettelse av 190 nye studieplasser i juridiske fag. Målet er å få på plass  utdanning som står klar til å ta imot nye studenter høsten 2011.

Det norske samfunnet har de siste årene opplevd en betydelig rettsliggjøring. Lover og regleverk blir mer komplekst samtidig som økt globalisering og internasjonalisering stiller nye krav til arbeidsgivere. Både offentlig og privat sektor opplever nå økt behov for juridisk kompetanse.Framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi kan forvente vekst fram mot 2020.

- Dette er en utvikling Regjeringen tar på alvor og vi har derfor bevilget midler til 190 nye studieplasser i juridiske fag, sier statsråd Tora Aasland.

90 av studieplassene ble fordelt til Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober. De siste 100 plassene har nå  blitt fordelt etter en grundig prosess der alle de aktuelle institusjonene har fått anledning til å legge frem sine ønsker og innspill.

25 plasser har gått til utvidelse av det eksisterende bachelorstudiet innenfor juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer

15 plasser har gått til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Høgskolen i Buskerud har fått 10 plasser til utvidelse av sitt bachelorprogram

Universitetet i Tromsø får ytterligere 20 plasser i tillegg til de 30 plassene de tidligere har fått

15 plasser er fordelt til Universitetet i Agder og 15 plasser fordelt til Universitetet i Stavanger i et samarbeid mellom de to institusjonene. Universitetet i Bergen vil bistå de to universitetene med råd og veiledning, og bidra til å sikre høy faglig kvalitet i et eventuelt nytt studietilbud.

Målet er å få på plass  utdanning som står klar til å ta imot nye studenter høsten 2011. 

- Jeg er glad for at det nå ser ut til at flere får mulighetene for å studere juridiske fag, og i større deler av landet. Juridisk kompetanse er svært etterspurt i hele landet og innen alle bransjer, både offentlig og privat. For å ivareta enkeltmenneskers rettssikkerhet er det essensielt at særlig offentlig sektor har tilstrekkelig juridisk kompetanse blant sine ansatte, sier statsråd Tora Aasland.

 

Til toppen