Flere får tilgang til fosterdiagnostikk-test

Bruk av NIPT-test ved fosterdiagnostikk reduserer risikoen for spontanabort og er mindre belastende for kvinnen enn morkake- og fostervannsprøver. Helse- og omsorgsdepartementet åpner opp for at noen flere vil kunne ta testen i bruk.

NIPT er en analyse av fosterets arvestoff som tas ved hjelp av en blodprøve av mor. NIPT kan brukes  til å undersøke om fosteret har kromosomavvik (trisomi 21, 18, 13) . For å få tilbud om testen er det i dag et krav om at den gravide i tillegg til å oppfylle vilkår for fosterdiagnostikk først må ha tatt en kombinert ultralyd og blodprøvetest, en såkalt KUB-test.

Helse- og omsorgsdepartementet endrer nå dette kravet slik at noen gravide kan få NIPT-test uten forutgående KUB-test. Kravet er at den gravide har indikasjon for morkakeprøve eller fostervannsprøve på grunn av risiko for trisomi og at det ikke er hensiktsmessig å gjøre KUB-test først. Dette kan for eksempel gjelde:

  • kvinner over 38 år som ikke har fått tatt KUB før uke 14,
  • tilfeller hvor ultralyd viser tegn på utviklingsavvik
  • eller der kvinnen eller hennes partner tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik.

Krav om forutgående KUB-test vil fortsatt gjelde for kvinner som ikke har annen økt risiko enn den som følger av alder og som får KUB-test innen utgangen av uke 14.

Bakgrunnen er en søknad fra det fostermedisinske fagmiljøet i de regionale helseforetakene om å endre vilkårene. Søknaden har vært forelagt både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet, og begge anbefaler at søknaden innvilges. Helsedirektoratet legger vekt på at målet med å godkjenne NIPT for undersøkelse av trisomi er å redusere behovet for morkakeprøver og fostervannsprøver, og dermed redusere risiko for spontanabort som disse prøvene representerer. Bioteknologirådet legger også vekt på at NIPT kan redusere risikoen for spontanabort og at testen er raskere og enklere enn andre prøver.

Endringen betyr ikke at flere gravide vil få tilbud om  fosterdiagnostikk, men flere vil få tilbud om å ta NIPT-testen uten forutgående KUB-test. En positiv NIPT-test må verifiseres med morkake- eller fostervannsprøve.

Les vedtaket