Revidert nasjonalbudsjett:

Flere heldøgns omsorgsplasser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å bygge flere og bedre heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

–For regjeringen er det viktig at eldre får en trygg og verdig alderdom. Vi legger derfor til rette for at kommunene fortsetter arbeidet med å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Forslaget innebærer at den totale rammen for 2019 nå blir 4,18 milliarder kroner. Det tilsvarer bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 2400 plasser i 2019. Halvparten av bevilgningen er rettet inn mot netto tilvekst av heldøgns plasser i kommunen.

–  Alle eldre med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt tilbud når de trenger det. Med denne satsingen legger vi til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser, sier Listhaug.

Til sammen har regjeringen lagt til rette for rundt 15 500 heldøgns omsorgsplasser i årene 2014-2019. Det er et stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser, og prognoser fra Husbanken viser høy aktivitet i kommunene.