Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere helsetjenester under samme tak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Folk trenger mer helhetlige helsetjenester der de bor. I dag er de kommunale helse- og omsorgstjenestene for oppsplittet. Nå kan kommunene søke tilskudd for å utrede samlokalisering av allmennlegetjenester og andre tjenester.

– Å samle helsetjenestene under ett tak gjør det enklere for pasienter som trenger hjelp fra flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det vil også legge til rette for mer samhandling mellom ulike personellgrupper. Samlokalisering vil skape bedre tjenester for pasientene og mer attraktive fagmiljøer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har nå etablert en ny tilskuddsordning på 21, 8 millioner kroner for 2015 der kommuner kan søke om midler for å utrede mulighetene for å samlokalisere kommunale helse- og omsorgstjenester. Noen kommuner er godt i gang med å samlokalisere sine tjenester. Med dette tilskuddet kan flere utrede mulighetene.

Med den nye tilskuddsordningen følger regjeringen opp stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, der etablering av flerfaglige team er et viktig tiltak. Et første skritt for å gjøre tjenestene mer helhetlige for brukerne er samlokalisering av tjenester og personell.

Hver kommune kan søke om inntil 500 000 kroner. Søknadsfristen er 1. oktober 2015.

Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets nettsider.