Flere kreftpasienter i pakkeforløp

Stadig flere kreftpasienter inkluderes i pakkeforløp, og flere gjennomfører pakkeforløpene innenfor anbefalt tid. Det viser nye tall fra første tertial i år.

– Dette er resultater som gjør meg stolt og glad. Sykehusene har klart å forbedre resultatene på pakkeforløp kreft samtidig som de har rustet seg for koronapandemien. Det viser at sykehusene har klart å prioritere kreftpasienter i en krevende tid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

På landsbasis viser resultatene for pakkeforløp kreft en økning i andelen som har gjennomført pakkeforløpene på normert tid sammenlignet med fjoråret. Resultatene har økt fra 65,3 prosent i 1. tertial 2019 til 69 prosent i 1. tertial 2020.

Alle helseregionene har hatt en økning i andel gjennomførte pakkeforløp innen normert forløpstid. Om lag halvparten av sykehusene når målsettingen om at 70 prosent av pasientene skal gjennomføre forløpet på anbefalt tid.

– Målet har hele tiden vært at 70 prosent av pasientene skal gjennomføre pakkeforløpet på normert tid. Variasjonen mellom sykehusene er fortsatt for stor og må reduseres. Det er motiverende at resultatene bedres. Nå må sykehusene fortsette det gode arbeidet og lære av hverandre, sier Høie.