Flere kvinner tar høyere utdannelse i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye tall viser at flere kvinner ønsker en karriere i Forsvaret. I 2018 var det 15,8 prosent kvinner som begynte på bachelorstudiet på Forsvarets høgskole. I år er kvinneandelen blant førsteårskadetter på 23,1 prosent.

– Dette er veldig gode tall. Forsvaret har behov for de beste, derfor er det viktig å rekruttere fra hele befolkningen. Forsvaret trenger flere kvinner for å løse oppdragene på best mulig måte, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Torsdag besøkte forsvarsministeren kadettene ved Forsvarets høgskole.
Torsdag besøkte forsvarsministeren kadettene ved Forsvarets høgskole. Foto: Marita Hundershagen, FD

Etter at verneplikten ble lik for kvinner og menn har kvinneandelen blant de som gjennomfører førstegangstjeneste økt til 28 %.

– Dette er gledelig. Svært mange trives godt, og vi håper og tror at verneplikten vil føre til flere kvinner i uniform.

– Samtidig ser vi at Forsvaret beholder for få kvinner etter de har gjennomført førstegangstjenesten. Det har vært for få kvinner som har valgt en karriere i Forsvaret. Det handler ikke om å senke kravene, men å gjøre en ekstra innsats for å få flere dyktige kvinner til å velge en framtid i Forsvaret. Utdanning er inngangsporten til en videre karriere. Derfor er det viktig at vi legger innsatsen der for å få flere kvinner til velge Forsvaret, fortsetter forsvarsministeren.

Regjeringen besluttet før sommeren en målsetting om minimum 30 prosent av begge kjønn på befalsutdanning og bachelorutdanningen i Forsvaret. Det har derfor blitt iverksatt flere tiltak for at flere kvinner skal satse på Forsvaret når de velger utdanning.

– Jeg er veldig tilfreds med de tiltakene Forsvaret allerede har gjennomført. Økningen vi ser nå, viser at det er mulig å nå vår målsetning, avslutter forsvarsministeren.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Mats Grimsæth, Forsvaret