Flere norske Erasmus-studenter

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

1690 norske studenter benyttet seg av Erasmus-programmets stipend og utvekslingsordninger i studieåret 2011/2012, viser ny statistikk fra Europakommisjonen. Dette er en økning på 10,5 prosent sammenlignet med året før.

Kommissær Androulla Vassiliou for generaldirektoratet for utdannelse og kultur holdt en pressekonferanse etter utgivelsen av Erasmus-statistikkene for studieåret 2011/2012. Foto: European Union 2013

1690 norske studenter benyttet seg av Erasmus-programmets stipend og utvekslingsordninger i studieåret 2011/2012, viser ny statistikk fra Europakommisjonen. Dette er en økning på 10,5 prosent sammenlignet med året før.

Tall fra Europakommisjonen publisert i juli viser at for studieåret 2011/2012 valgte totalt 1690 norske studenter å benytte seg av mulighetene knyttet til Erasmus-programmet. Dette er 161 flere enn året før og utgjør en økning på 10,5 prosent.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) understreker at det er gledelig med en positiv utvikling i studentutvekslingen fra Norge. Deres målsetting var en økning i Erasmus-utvekslingen på 10 prosent fra 2010/2011 til 2011/2012. SIU er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet.  

Praksismobilitet
En annen positiv trend er at flere norske studenter velger å utføre praksisopphold gjennom Erasmus-ordningen. I rapporten fra SIU bemerkes det at man ser en kraftig økning i praksismobiliteten det siste året. I 2011/2012 reiste 148 studenter på praksisopphold i Europa, mot 79 utreisende i studieåret 2010/2011.

Nesten én av fem Erasmus-studenter valgte å være praktikant i en bedrift eller lignende. Dette utgjorde rundt 50 000 studenter i 2011/2012, og økningen fra forrige år er hele 18 prosent. Ifølge SIU-rapporten er imidlertid ordningen med praksismobilitet lite brukt i Norge sammenlignet med resten av Europa. Noen av utfordringene som nevnes i SIUs rapport er at flere fag og studieplaner ikke gir plass til praksisopphold på tre måneder, samt at det er liten tradisjon for praksis i mange utdanninger i Norge.

Tre millioner Erasmus-studenter
Over 250 000 europeiske studenter studerte eller hadde praksisopphold gjennom Erasmus-ordningen i studieåret 2011/2012. Med dette har det totale antallet Erasmus-studenter toppet over tre millioner siden utvekslingsprogrammet startet opp i 1987, noe som er ny rekord. Det totale antallet Erasmus-studenter i 2011/2012 var ni prosent høyere enn året før. Les Europakommisjonens pressemelding for mer informasjon.

I alt deltar 33 land i Erasmus-programmet: EUs medlemsland, Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia. De mest populære destinasjonene er Spania (39 300 studenter), Frankrike (28 964 studenter) og Tyskland (27 872 studenter). Ifølge SIU er Tyskland og Frankrike de mest populære destinasjonene for nordmenn. Deretter kommer Storbritannia, Danmark og Spania. Se fullstendig tabell over hjem- og destinasjonsland her.

Norge tok imot 4135 Erasmus-studenter i 2011/2012, hvilket utgjør en økning på 2,9 prosent fra forrige studieår, ifølge SIU-rapporten.

Erasmus+
Det nye EU-programmet for utdanning, praksis, ungdom og sport, Erasmus+, starter i januar 2014 og vil bygge videre på det gamle Erasmus-programmet. Programmet skal gjøre det mulig for fire millioner mennesker å studere, ta praksis, lære eller være frivillig i utlandet innen 2020.

For øyeblikket utgjør budsjettet for Erasmus+ 14,5 milliarder euro for 2014-2020, det vil si en økning på 40 prosent fra nåværende programmer.

Erasmus+ vil erstatte Livslang Læring-programmet, Aktiv Ungdom, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og det bilaterale samarbeidsprogrammet med industrialiserte land.

Til toppen