Flere pedagoger i barnehagene

Antall voksne per barn og antall pedagoger øker i norske barnehager. Det viser ferske tall fra statistikkportalen BASIL. Flere minoritetsspråklige barn går i barnehage. Dette har økt med om lag 3400 barn.

Færre barn går i barnehagen, men det skyldes en nedgang i antall 1-5-åringer. Dekningsgraden for 1-5-åringer øker, fra 90,0 til 90,3 prosent. Antall 0-åringer med barnhageplass øker, og også dekningsgraden. Dette er et brudd med nedgangen vi har sett de siste årene. 

Samtidig øker antall årsverk. Med nedgang i antall barn, betyr det at personaltettheten øker i norske barnehager. En større andel av de ansatte har også pedagogisk utdanning. Andelen på dispensasjon er redusert, og det er en lavere mangel på pedagogiske ledere. 

Per 15. desember 2014 var det totalt 8 334 barn på venteliste. Av disse har 4 280 ikke rett på plass grunnet alder. Alle kommuner oppfyller retten til plass, så de barna som står på venteliste har enten ikke rett grunnet alder, søkt etter hovedopptaket eller søkt til en annen kommune enn bostedskommunen.  

Her finner du oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember.

Til toppen