Flere prosjekter satt i gang for å fremme arktisk landbruk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2012 mottok de tre fylkesmennene i Nord-Norge penger fra Landbruks- og matdepartementet til en treårig satsing på arktisk landbruk. Til sammen har 25 prosjekter som fremmer arktisk landbruk som et regionalt fortrinn blitt satt i gang. Sametinget og fylkeskommunen i Nordland har også bidratt til satsingen.

Pengene har blitt forvaltet av et styre sammensatt av finansørene og representanter fra landbruks- og reindriftsnæringa. Med midlene er det forsøkt å styrke produksjoner som er typisk for det arktiske landbruket og som kan være bærebjelkene i en felles arktisk merkevare. Det har også vært viktig å få reindrift med som en del av arktisk landbrukssatsing, samt arenaer for samhandling om satsing på arktisk landbruk. Fokuset har også ligget på å bygge mer kunnskap og kompetanse. Videre skal det jobbes med å få satsinga under en felles merkevare.