Flere statsministertaler på regjeringen.no

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Historisk arkiv på regjeringen.no er nå utvidet med drøyt 500 taler og artikler av statsministrene fra og med Trygve Bratteli 1971-1972 bakover til og med Johan Nygaardsvold 1935-1945.

Tidligere skrev statsministeren ofte sine talemanus for hånd før de ble maskinskrevet. Her er Johan Nygaardsvolds manus til talen på den norske 17. maifesten i Royal Albert Hall i London i 1943, og den maskinskrevne utgaven han brukte da han talte. (Foto: SMK).

Dette er materiale som ikke lenger oppbevares ved Statsministerens kontor, men i Riksarkivet eller Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Taler er også hentet inn fra Stortingets digitale arkiv, nettstedet Virksomme Ord, Aftenpostens digitale arkiv og bøker.

Blant det som nå kan leses her er:

De fleste nyttårstalene i NRK siden 1945, er med, likeså jule- og nyttårstaler som Nygaardsvold holdt over BBCs norske tjeneste fra London under krigen.

Talearkiv etter Lars Korvalds periode 1972-1973 og John Lyngs periode august-september 1963, er til nå ikke funnet. Av Einar Gerhardsens mange taler i til sammen 17 år som statsminister, ser det ut til at bare et fåtall er bevart. For alle er likevel viktige taler i Stortinget tatt med.

Nyere statsministertaler ligger allerede i historisk arkiv på regjeringen.no.