Flere vil bli lærer

Drøyt 8 000 søkere til høyere utdanning har som førstevalg å utdanne seg til å bli lærer i grunnskolen eller videregående. Det er samlet sett en økning på 8,5 prosent i forhold til i fjor, mens den totale veksten i antall søkere til høyere utdanning var på snaue syv prosent. Det vil si at både antallet og andelen øker.

Alle lærerutdanningene som kvalifiserer til jobb i skolen, har en markant økning: Begge grunnskolelærerutdanningene (1.-7. klasse og 5.-10. klasse) har over åtte prosent flere førstevalgssøkere, lektorutdanningen øker med over syv prosent og faglærerutdanningene øker med over 11 prosent.

Søkertallene fordeler seg slik (tall fra Samordna opptak):

 

2014

2015

Prosentvis   økning

Lektorutdanning (tidl. 5-årig integrert lærerutdanning)

1816

1952

+7.49%

Lærer – faglærer

841

938

+11.53%

Lærer GLU 1-7

2467

2672

+8.31%

Lærer GLU 5-10

2316

2510

+8.38%

 

7440

8072

+8,49%

127 929 personer har per april 2015 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 8000 flere søkere enn i 2014, det vil si en økning på 6,7 prosent.

Til toppen