Norsk støtte til flomrammede i Pakistan

- Over tre millioner mennesker er rammet av flom i Pakistan. Regjeringen gir nå fire millioner kroner til Kirkens Nødhjelps innsats for å gi rent vann og sikre sanitærforhold til de flomrammede, sier utenriksminister Børge Brende.

Støtten til Pakistan kommer i tillegg til regjeringens gave på 35 millioner til TV-aksjonen for rent vann. Det er spesielt områdene Kashmir og Punjab som er rammet av flom. Hundretusener familier har fått hus og hjem ødelagt og mange er blitt fordrevet til midlertidige oppholdssteder der de mangler tilgang til rent vann og latriner. Den norske støtten betyr at 12.700 flomrammede familier får rent vann. Hjelpen redder liv og er helt avgjørende for å bygge opp lokalsamfunn etter en flom. Erfarne lokale humanitære partnere sørger for at den norske støtten kommer de mest sårbare til gode.

- Jenter og kvinner trenger spesiell beskyttelse etter en flom den den vi nå ser i Pakistan. Kirkens Nødhjelp vil derfor sørge for at kvinner selv blir involvert i nødhjelpsarbeidet, og at kvinner får lik og sikker adgang til rent vann og latriner. Ekstra viktig er det at kvinner får god hygieneopplæring. Det gir positive ringvirkninger og redder liv, sier Brende.  

Pakistan har de siste årene blitt rammet av flere alvorlige flomhendelser. Klimaendringene fører til ekstremvær, og det har ført til at de akutte humanitære krisene går over til å bli langvarige utviklingskriser. Mennesker og lokalsamfunn får ikke komme tilbake til et normalt liv før de rammes av en ny flom. Derfor er det smart å forebygge. Sammen med pakistanske myndigheter jobber FN og de frivillige humanitære organisasjonene for å styrke beredskapen for naturkatastrofer.

 

Til toppen