Forebygging av flom skaper arbeidsplasser for romfolk

Basert på bidrag fra DSB

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ondava er en elv som starter nordøst i Slovakia. Den er en trussel for befolkningen i området. Les hvordan et prosjekt for å temme elvevannet samtidig skaper arbeidsplasser for romfolk.

Mange er i sving når grøfter graves for å bremse vanntilstrømming nedover de bratte engene. Foto: DSB

«Ondava for Life» er navnet på prosjektet som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Detaljer om prosjektet

I distriktene Bardejov og Svidnik nær grensen til Polen bor det om lag 8400 personer spredt på 44 landsbyer.

Området er utsatt for erosjon langs Ondavas bredder, jordskred og flom. Klimaendringene vil bare forverre dette problemet.

For å hindre at landsbyene og levegrunnlaget ødelegges graves det grøfter på jordene. Målet er å sørge for at regnvann filtreres ned i bakken og etterfyller grunnvannet i stedet for å renne med stor hastighet ned elva og skape flom. I tillegg bygges det kvistdammer i små vassdrag for å holde tilbake vannet.

Romfolk gjør jobben

Prosjektet er finansiert med rundt 11 millioner kroner i EØS-midler. I tillegg til å forebygge klimaødeleggelser bidrar prosjektet samtidig til integrering. Øst i Slovakia er arbeidsledigheten 20 prosent, og romfolk er spesielt hardt rammet.

Da det ble søkt etter romfolk i landsbyene som ville jobbe med flomtiltak, meldte hele 400 seg på. Det var kun plass til 150. En av dem som fikk plass er Slavka Feranova (38): – Jeg trives med jobben. Det er enkelt arbeid, og lønnsnivået ligger over arbeidsledighetstrygden.

Slavka Feranova er en av 150 arbeidere som jobber med å bygge klimatiltakene. Foto: DSB

Norsk-slovakisk samarbeid

Norge og Slovakia samarbeider om å gjennomføre en rekke klimatiltak. I alt mottar Slovakia 12,5 millioner EØS-midler fra Norge for å bedre beredskapen mot flom og tørke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) følger opp prosjektene fra norsk side.

     Les mer: Detaljer om programmet

Slovakia er et land som utsettes for lange tørkeperioder og voldsomme regnskyll. Dette skaper utfordringer for befolkningen. Det er derfor viktig med omfattende forebyggingsarbeid, og programmet for klimatilpasning omfatter en rekke forskjellige prosjekter av ulik størrelse. Mye av forebyggingsarbeidet kan også være nyttig for Norge.

– Antageligvis mye mer enn de fleste er klar over. Mest åpenbart er direkte kunnskap om løsninger som vi kan teste ut i Norge. NVE, Statens Vegvesen og Jernbaneverket har begynt å teste metoder for flomdemping i små vassdrag etter metoder vi plukket opp i Slovakia, sier Karl Kerner i DSB. 

     Les mer: Slik brukes EØS-midlene i Slovakia