530 000 kroner i ekstra flompenger til Gausdal kommune

Gausdal kommune får drøyt 500 000 kroner i ekstra støtte til å dekke skader etter flommen i 2013. Oppland-kommunen har til sammen fått 5,4 millioner kroner til å dekke skadene etter flommen.

– Når sterke naturkrefter slår inn kan kommuner uforskyldt bli påført store utgifter. Da er det viktig at storsamfunnet stiller opp og bidrar. Slik unngår vi å ramme innbyggernes tjenestetilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innvilget 530 405 kroner til Gausdal kommune. Kommunen har tidligere fått innvilget litt i underkant av 4,5 millioner kroner av departementet som kompensasjon for kommunale kostnader etter flommen. Fylkesmannen i Oppland har i tillegg kompensert kommunen med 400 000 kroner.

– Det er gledelig at Gausdal kommune har ferdigstilt alle reparasjoner etter flommen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Totalkostnadene etter flommen i 2013 har vist seg å bli høyere enn først antatt. Hovedårsaken til dette var gjenoppbyggingen av Bøsbrua i Follebu. Broen er nå ferdig gjenoppbygget med blant annet hjelp fra statlig finansiering. Bøsbrua ble offisielt åpnet igjen 18. juni 2016.

Kommunen har derfor fått innvilget ytterligere 530 405 kroner i kompensasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016. Totalt har Gausdal kommune mottatt 5,4 millioner kroner etter flommen i 2013.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen