Norge bistår flyktninger fra Syria

Norge har bidratt til at 360.000 syriske flyktningbarn mellom fem og 17 år har fått utdanning i Libanon og Jordan. - Det er viktig å støtte Syrias naboland i å bistå det store antall flyktninger, sier statssekretær Marit Berger Røsland. Hun besøkte nylig Jordan og Libanon for å se resultatene av støtten Norge gir til Syria-krisen.

Norge er blant landene i verden som bidrar med mest bistand til Syria og regionen, og spesielt til utdanning til barn og ungdom på flukt. Ved oppstart av dette skoleåret hadde bare halvparten av syriske flyktninger i Libanon fått skoleplass, mens de aller fleste barn i Jordan etter hvert har tilgang til utdanning.

Statssekretær Marit Berger Røsland sammen med syriske flyktningebarn som har engelsktime under ettermiddagsskiftet på Maalaka-skolen i Bekaa-dalen. Med norsk humanitær støtte bistår Unicef libanesiske utdanningsmyndigheter med å drive skolen. Foto: Iselin Hebbert Haukaas, UD
Statssekretær Marit Berger Røsland møtte syriske flyktningebarn som har engelsktime under ettermiddagsskiftet på Maalaka-skolen i Bekaa-dalen. Med norsk humanitær støtte bistår Unicef libanesiske utdanningsmyndigheter med å drive skolen. Foto: Iselin Hebbert Haukaas, UD

- Det gjør sterkt inntrykk å møte barn på flukt fra Aleppo, Homs, Raqqa og andre konfliktrammede byer i Syria. De har gjennomgått mye tross ung alder. Noen av barna jeg møtte fortalte at de hadde mistet troen på fremtiden, mens andre sa de drømte om å bli lærere, ingeniører og leger. Jeg er glad for at Norges støtte til utdanning bidrar til å gjøre en forskjell for barn og unge, sier statssekretær Røsland.

Over én million syriske flyktninger er registrert i Libanon, et land på størrelse med Rogaland, mens 655.000 syrere er registrert i Jordan. Arbeidsledigheten er stor i begge landene, spesielt blant unge. Flyktningkrisen utfordrer nabolandenes evne til å tilby grunnleggende tjenester til egen befolkning. Befolkningen har vist stor gjestfrihet og tilpasningsevne. Blant annet er det innført ettermiddagsskift på skoler for å sikre at syriske flyktninger får undervisning.

Vil prioritere utdanning

- Vertslandene gjør en uvurderlig innsats i å huse flyktningene og opprettholde stabilitet, tross konflikten som pågår på den andre siden av grensen. Norge vil fortsette å prioritere støtte til utdanning og støtte opp om at flyktninger skal få arbeidstillatelser, slik at de i større grad kan livnære seg selv fremfor å være avhengig av bistand, sier statssekretæren.

Utfordringen i begge land er at mange flyktningbarn ikke blir sendt på skole på grunn av fattigdom. Fattigdom, økende gjeld og sårbarhet, samt begrensede arbeidsmuligheter, gjør at flyktningene tyr til negative overlevingsmekanismer: barn må arbeide eller giftes bort i tidlig alder.

Statssekretæren besøkte utdanningsprosjekter i begge land og møtte flere av partnerne Norge støtter, blant andre FN-organene FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs barnefond (Unicef), FNs matvareprogram (WFP), FNs bosettingsprogram (UN Habitat), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs sentrale humanitære samordningsenhet (Ocha). Berger Røsland møtte også de norske hjelpeorganisasjonene Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norwac i tillegg til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

– Jeg er imponert over innsatsen til FN, Røde Kors og de norske hjelpeorganisasjonene. Vi håper at de politiske forhandlingene som gjenopptas i slutten av måneden i Genève vil bidra til en politisk løsning, som på sikt kan gjøre det mulig for flyktninger å vende hjem. Enn så lenge har de syriske flyktningene enorme humanitære behov, sier Berger Røsland.

Norge bidro i fjor med 224 millioner kroner til Jordan og 521 millioner kroner til Libanon i humanitær støtte til flyktningkrisen. Av dette gikk nærmere 40 prosent av støtten til Libanon og rundt én tredjedel av støtten til Jordan til utdanning. Til sammen ga Norge 2,7 milliarder kroner i bistand til Syria og rammede naboland i 2016.

***

Se flere bilder fra besøket på Flickr.

Til toppen