Flyktninghjelpen samarbeider strategisk med EU

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Flyktninghjelpens kontor i Brussel har utviklet et strategisk partnerskap med EU både om hvordan humanitær bistand bør drives og hvordan de konkrete EU-prosjektene bør utformes, forteller kontorets leder Youri Saadallah.

Youri Saadallah har ledet Flyktninghjelpens kontor i Brussel siden 2008. Foto: Børge Sved/EU-delegasjonen


Flyktninghjelpens kontor i Brussel har utviklet et strategisk partnerskap med EU både om hvordan humanitær bistand bør drives og hvordan de konkrete EU-prosjektene bør utformes, forteller kontorets leder Youri Saadallah.

Den norske humanitære organisasjonen Flyktninghjelpen har strategiske grunner for å være i Brussel. Leder for kontoret, Youri Saadallah, sier at samarbeidet med EU foregår på flere plan.

- Én av grunnene til at vi er i Brussel er at EU er en veldig viktig giver til humanitært arbeid. EU står for én femdel av midlene som går til vår organisasjon. Men det er viktig å understreke at EU er mer enn bare en giver, vi har utviklet et strategisk partnerskap. Det betyr at vi samarbeider både i tilnærmingen til hvordan humanitær bistand bør drives, hvordan de konkrete prosjektene bør utformes og rent fysisk ute i felten, forteller Saadallah.

Humanitære prinsipper
Norge er største bidragsyter til Flyktninghjelpen. Samarbeidet organisasjonen har med EU, spesielt gjennom generaldirektoratet for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering, har bidratt til mer samarbeid mellom Norge og EU på feltet.

Et av de siste eksemplene er rapporten «Tools for the Job: Supporting Principled Humanitarian Action», som tar for seg sentrale utfordringer knyttet til respekten for og verdien av humanitære prinsipper i konflikt- og krisesituasjoner. Rapporten er utarbeidet av Flyktninghjelpen og tenketanken Overseas Development Institute, med støtte fra Utenriksdepartementet og generaldirektoratet for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering.

På bakgrunn av rapporten deltok utenriksminister Espen Barth Eide 4. desember på en konferanse i Brussel i regi av Flyktninghjelpen. Her holdt han innlegg sammen med blant andre kommissær for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering i Europakommisjonen, Kristalina Georgieva.

- Rapporten og konferansen er et eksempel på hvordan vi sammen med våre givere også er involvert i debatten om hvordan humanitært arbeid bør drives i et globalt perspektiv, sier Saadallah.

Involvert på flere kontinenter
Flyktninghjelpen er til enhver tid involvert i rundt 20 prosjekter verden over. De største prosjektene drives nå på Afrikas Horn, men organisasjonen er også involvert i Kongo, Afghanistan, Colombia, Midtøsten og Myanmar, for å nevne noen. Den siste tiden har organisasjonen trappet opp innsatsen i Jordan, Libanon og Syria, som følge av borgerkrigen i sistnevnte land.

- Samarbeidet vi har med våre givere virker som regel i begge retninger. Et humanitært prosjekt kan for eksempel oppstå ved at våre prosjektledere ute i felten snakker med folk fra EUs personell i felten. Det er ofte personellet i felt ser hvor det trengs innsats. Dette blir rapportert inn både til Flyktninghjelpen og generaldirektoratet for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering. Min jobb blir da å holde en dialog med dem, noe som til slutt kan lede til en prosjektplan og en formell søknad om prosjektstøtte til EU. Dette i siste rekke føre til et nytt samarbeidsprosjekt, forklarer Saadallah.

Utvider kontoret
At samarbeidet med EU har blitt tettere de siste årene, har også gitt utslag i bemanningen ved Flyktninghjelpens kontor i Brussel. Fra å ha kun én ansatt under oppstarten i 2005, har kontoret nå sju ansatte.

- Vi har planer om å øke antallet ansatte over det neste året. Allerede de kommende ukene vil vi ansette flere her, forteller Saadallah.

Flyktninghjelpens hovedkontor ligger i Oslo. Organisasjonen har også et kontor i Genève i Sveits og er i ferd med å opprette et nytt kontor i Persiabukta.

Til toppen