Flystansen videreføres til 29. desember

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Etter en helhetsvurdering av smittesituasjonen i Storbritannia har regjeringen beslutte å videreføre flystansen fra Storbritannia til 29. desember kl. 12.00. Det er fortsatt mulig at flystansen kan bli videreført til over nyttår.

Stansen i direkteflygninger opprettholdes for å hindre spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia.

- Det er fortsatt nødvendig å opprettholde tiltak slik at vi vinner tid til å skaffe mer kunnskap om viruset og forhindre mulig spredning av viruset i Norge. Slik situasjonen er nå, har vi ikke kapasitet til å teste alle reisende som kommer fra Storbritannia på grensen. Det vil kunne føre til manglende kontroll på smittespredning av den nye, betydelige mer smittsomme varianten av viruset, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie viser til at Helsedirektoratet i sin anbefaling påpeker til at rutiner og kapasitet for å sikre testing av alle som normalt kommer med fly fra Storbritannia er under arbeid, men er ennå ikke sikret eller etablert i tilstrekkelig grad.

Helsedirektoratet har fått et nytt oppdrag om å vurdere situasjonen. Denne vurderingen vil bli lagt til grunn for regjeringens beslutning.