Internasjonal enighet om norsk-australsk forslag om flytende atomkraftverk

- Det er i alle nasjoner interesse at flytende og transportable atomkraftverk som utvikles har samme strenge sikkerhetskrav som andre atomkraftverk. Det er derfor viktig at Det internasjonale atomenergibyrået fortsetter arbeidet med å forstå og vurdere konsekvenser og risiko knyttet til anvendelsen av flytende atomkraftverk, sier utenriksminister Børge Brende.

I dag fikk Norge og Australia gjennomslag for flere viktige endringsforslag i resolusjonen om kjernefysisk trygghet i Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Endringene setter transport av flytende atomkraftverk på den internasjonale dagsorden.  

En rekke stater viser nå interesse for flytende atomkraftverk. Norge og Russland har lenge samarbeidet om atomsikkerhet. Samarbeidet kan vise til gode resultater, og preges av en åpen dialog. Russlands plan om å frakte et flytende atomkraftverk fra St. Petersburg til Murmansk langs norskekysten sommeren 2018 aktualiserte nylig viktigheten av dette samarbeidet.  

- Jeg ga tidligere i år uttrykk for bekymring for den planlagte frakten, fordi det var uklart hvorvidt det ville være kjernebrensel om bord og fordi værforholdene langs norskekysten kan være utfordrende. Etter god dialog med Russland, var det gledelig å se at russiske myndigheter og Rosatom besluttet at atomkraftverket skal fraktes uten kjernebrensel om bord. Dette var i tråd med våre anmodninger, og vil øke sikkerheten under frakten, sier Brende.

Til toppen