Flytoget AS: Reisende med messe- og kongresspass gis mulighet til både av- og påstigning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- For de av Flytogets kunder som kommer til Oslo for å delta på messer og kongresser, blir det nå mulig å benytte Flytoget både til og fra messe- og kongressområdene. Tilbudsforbedringen kan bidra til å øke andelen som benytter kollektivtransport til og fra Oslo lufthavn. Vi vet at mange av dem som skal på konferanser eller messer ofte velger drosje eller leiebil. Tiltaket er derfor bra for både miljøet og trafikksikkerheten på veiene. Vi vil også kunne få en bedre utnyttelse av kapasiteten på de av Flytogets avganger som har ledige seter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen satser stort på jernbanen. Jernbanebudsjettet er økt med omlag 50 prosent siden den forrige regjeringens sist vedtatte budsjett. Vi er opptatt av å legge til rette for gode reisetilbud med tog. Etter at vi overtok, har vi økt avgangsfrekvensen på Sørlandsbanen, forlenget rutetilbudet på Trønderbanen, økt tilbudet på Saltenpendelen og satt inn nye tog og forbedret rutetilbudet på Østlandet. Vi kjøper stadig inn nye tog, og det er 100 flere togsett på norske skinner i dag enn for fem år siden. De reisende har reagert positivt på forbedringene. Det settes stadig nye passasjerrekorder. Med det nye tilbudet fra Flytoget håper vi at enda flere velger toget, sier samferdselsministeren.    

En tilbringertjeneste med utvidet tilbud
Flytoget utfører i utgangspunktet en skreddersydd tilbringertjeneste til og fra Oslo Lufthavn. Dette betyr at passasjerer ikke kan gå av toget på de mellomliggende stasjonene før Oslo lufthavn – bare på. På vei fra flyplassen er det ikke anledning til å stige på toget på de mellomliggende stasjonene – bare av.

Tilbudsforbedringen innebærer at for Flytoget-passasjerer som kommer til Oslo for å delta på messer og kongresser, blir det nå mulig å bruke Flytoget både til og fra messe- og kongressområdene ved stasjonene som blir betjent på strekningen Drammen – Oslo Lufthavn.  

Med de utvidede trafikkeringsrettighetene vil Flytoget være tilgjengelig for av- og påstigning underveis for reisende som på forhånd har skaffet seg messe- eller konferansepass.  

Forutsetter at Flytoget har kontroll på de reisende
- Det er viktig å sikre at andre passasjerer som ikke skal på messe eller konferanse via Oslo lufthavn, og som ikke har en billett med Flytoget til og fra flyplassen, ikke utnytter den nye muligheten. Vi forutsetter derfor at Flytoget har tilfredsstillende kontroll med hvilke reisende som benytter seg av denne typen billetter. Det er også viktig for oss at endringene i Flytogets tilbud ikke medfører økt tidsbruk på stasjonene og dårligere punktlighet i det øvrige togtilbudet på strekningen, sier samferdselsministeren.

Flytoget betjener i dag stasjonene Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, Nationaltheatret, Oslo S, Lillestrøm og Oslo Lufthavn. Fra og med 14. desember 2015 kommer også Stabekk stasjon til å inngå i rutetilbudet, sammen med økt frekvens fra Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret.


For flere opplysninger – se:

  • Brev av 4.12. 2015 fra Samferdselsdepartementet til Flytoget AS (pdf)