Flytting av Justis- og beredskapsdepartementets skjemaer og blanketter

Departementets skjemaer og blanketter flyttes fra Statlig blankettarkiv til regjeringen.no.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har som ledd i regjeringens effektivisering av forvaltningen, besluttet å flytte JDs skjemaer og blanketter fra Statlig blankettarkiv hos Signform til regjeringen.no.

Den offisielle versjonen av skjemaene vil fra 1. juli 2017 ligge på regjeringen.no/jdskjema.

Til toppen