Forsvarsministerne i NATO møtes i Brussel

14.-15. februar samles NATOs forsvarsministre i Brussel. Sentrale tema vil være fortsatt styrking av NATO og evnen til kollektivt forsvar, endret kommandostruktur og byrdefordelingen i alliansen. Hvilken rolle NATO skal ha i kampen mot terrorisme står og på dagsordenen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg under forsvarsministermøtet i november 2017. Foto: NATO
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg under forsvarsministermøtet i november 2017. Foto: NATO

-  Norge er NATO i nord. Vi bidrar til det kollektive forsvaret med det vi gjør hjemme, og med viktige norske styrkebidrag ute. Vi har økt forsvarsbudsjettet kraftig, og investerer blant annet i nye kampfly, maritime patruljefly og ubåter. Vi bidrar med verdifull situasjonsanalyse og vurderinger - særlig i nord. Vi er også vertskap for den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober. Den vil demonstrere NATOs evne til å forsterke Norge og styrke alliansens evne til å operere under krevende norske forhold. Samtidig vil vi arbeide med å fortsette å styrke NATO som forsvarsallianse og sikkerhetspolitisk organisasjon, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har ført til at alliansen igjen har lagt mer vekt på avskrekking og forsvar.

- NATO har gjort et stort arbeid for å bedre sin situasjonsforståelse, styrke sine kapasiteter, utvikle beredskapsplaner, og å øve og trene mer. NATO er viktig for Norge. I en eventuell krise eller krig er vi helt avhengige av allierte forsterkninger. NATO må ha både vilje og evne til å bistå.  Norge må ha et sterkt og moderne forsvar som både kan håndtere trusler og virke sammen med allierte styrker, sier Frank Bakke-Jensen.

Også NATOs rolle i kampen mot terrorisme og i Irak står på agendaen

- NATOs rolle i kampen mot terrorisme og alliansens rolle i Irak vil være et viktig tema under forsvarsministermøtet og frem mot toppmøtet til sommeren. Fra norsk side vektlegger vi at NATOs rolle må være knyttet til oppgaver hvor alliansen har særlige fortrinn. Dessuten vil vi understreke betydningen av samarbeid med andre organisasjoner og lokalt eierskap. Som en del av dette er det viktig å bygge etnisk og religiøst inkluderende militære styrker.

 

Priv til red:

Pressekontakt: Marita I. Wangberg,  905 123 19/miw@fd.dep.no

Bilder og program vil bli lagt ut her: https://www.nato.int/

Mir informasjon fra NATO her: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_150990.htm

Til toppen