Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FN etablerer ny spesialrapportør for personvern

FNs menneskerettighetsråd vedtok i dag å etablere en ny spesialrapportør for personvern. - Sivilt samfunn må kunne benytte internett og ny teknologi uten å risikere forfølgelse og represalier, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge tok initiativ til vedtaket sammen med Brasil, Tyskland, Mexico, Østerrike, Sveits og Liechtenstein. 

- Personvern er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Mens oppmerksomheten om personvernutfordringer er blitt langt større de siste årene, er det behov for mer kunnskapsbasert debatt om hvordan vi bedre kan verne om retten til privatliv. Der legitime sikkerhetstiltak kan være i konflikt med personvernhensyn trenger vi mer kunnskap og en levende diskusjon om regler og mekanismer som sikrer rettsprinsipper og demokratisk kontroll. FNs spesialrapportør for personvern kan bidra til dette, sier utenriksministeren. 

Denne nye spesialrapportøren i FN skal rapportere om utviklingstrekk, utfordringer og brudd på internasjonale forpliktelser som stater har påtatt seg. Spesialrapportøren, som er bedt om se spesielt på utfordringer knyttet til ny teknologi, skal også gi anbefalinger om prinsipper og tiltak for å møte personvernutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Hvem som blir utpekt som spesialrapportør blir avklart i løpet av de neste månedene. 

- Norsk engasjement i den internasjonale diskusjonen om personvern er en del av vår innsats for beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og den del av oppfølgingen av stortingsmeldingen om menneskerettigheter, sier Brende. 

Det har vært viktig for Norge at vedtaket har oppslutning fra alle stater. Det enstemmige vedtaket som ble fattet i dag, vil bidra til å styrke det internasjonale arbeidet med personvern og ytringsfrihet og bidra til å klargjøre og implementere internasjonale normer.

Til toppen