Norge bidrar med 115 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond

Norge bidrar med 115 millioner kroner til FNs fredsbyggingsfond. - Forebygging er god utviklingspolitikk og smart bistand. Derfor øker vi nå bidraget til FNs fredsbyggingsfond, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Fredsbyggingsfondet arbeider med å forebygge væpnede konflikter og hindre at land som har vært i konflikt faller tilbake i en ny voldssyklus. Fredsbyggingsfondet har et hovedfokus på Afrika.  

- Vi kan ikke tallfeste spart menneskelig lidelse gjennom forebygging, men vi kan anslå de økonomiske besparelsene. For hver krone som blir investert i forebygging anslår forskere at 16 kroner blir spart i å måtte håndtere konsekvensene av en væpnet konflikt, sier utenriksministeren.

Selv om fredsbyggingsfondet har oppnådd svært gode resultater, er det sterkt underfinansiert. FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for en kraftig styrking av fondet, som et ledd i å øke FNs evne til å forebygge og løse konflikter. Norge har med dette oppfylt løftet om 115 millioner kroner til Fredsbyggingsfondet i perioden 2017 - 2019, som ble annonsert i 2016. Ytterligere støtte vil bli vurdert i 2018.  

Fredsbyggingsfondet ble opprettet for å styrke FN-systemets evne til langsiktig og strategisk fredsbygging. Norge har bidratt siden oppstarten i 2006.

Til toppen