FN vedtok norsk forslag om internt fordrevne

FNs generalforsamling har vedtatt et norsk forslag om sterkere beskyttelse av internt fordrevne. Vedtaket bidrar til å styrke rettighetsperpektivet i FNs arbeid med internt fordrevne og understreker sammenhengen mellom klimaendringer, naturkatastrofer og situasjonen for internt fordrevne.

Internt fordrevne personer utgjør en svært stor andel av de mennesker som er på flukt fra krig, konflikt og naturkatastrofer i verden i dag. Bare i Afrika antas det at mer enn 12 millioner mennesker er internt fordrevne. Dette er en særlig utsatt gruppe som ofte faller mellom to stoler. Deres eget land kan eller vil ikke gi god nok assistanse og beskyttelse. I tillegg faller de utenfor den internasjonale beskyttelsen Flyktningkonvensjonen gir, fordi de ikke har krysset en grense men er på flukt i eget land.  

Norges FN-delegasjon i New York ledet forhandlingene frem til et enstemmig vedtak. Vedtaket hadde mange støttespillere fra alle regioner – hele 82 såkalte medforslagsstillere. Særlig mange afrikanske land støttet vedtaket. Den afrikanske union (AU) har nettopp vedtatt en konvensjon om rettighetene til internt fordrevne og denne nyvinningen fikk svært positiv omtale i det norske vedtaket.

Til toppen