Valg av ny generalsekretær i FN

Åremålet for FNs generalsekretær António Guterres (71) utløper ved utgangen av 2021. Guterres har informert FNs medlemsland om at han stiller seg til disposisjon som generalsekretær for en ny femårsperiode, fra 2022 - 2026.

– António Guterres har ledet FN i en tid som har vært krevende for multilateralt samarbeid. Han har bidratt til viktige reformer for gjøre FNs arbeid mer effektivt og enhetlig, og han har oppnådd bedre kjønnsbalanse i lederstillingene. Han har også gjort mye for fredsbygging og kvinner, fred og sikkerhet. Guterres har ikke minst markert seg som pådriver for klimatiltak og miljø, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Samtidig har det vært konflikter mellom medlemsland som har gitt tilbakeslag på mange områder, blant annet klima, menneskerettigheter, rustningskontroll og globalt helsesamarbeid.

Generalsekretæren utnevnes av FNs generalforsamling etter tilrådning fra Sikkerhetsrådet. Utnevnelsen angår alle FNs medlemsland.

– Det er avgjørende for tillit og samarbeid i FN at utvelgelsen skjer på en åpen og inkluderende måte. Fra norsk side er det viktig at valget finner sted etter en prosess som møter den standard for åpenhet og inkludering av FNs generalforsamling som ble satt i forbindelse med det forrige valget av generalsekretær i 2016, sier Eriksen Søreide.

Bedre prosess

Norge deltar i gruppen Accontability, coherence and transparency group (ACT), som består av 25 land fra alle regioner. ACT var, sammen med blant annet sivilt samfunn, en pådriver for økt åpenhet og inkludering i utvelgelsesprosessen i 2016. Det sikret at FNs medlemsland deltok i en prosess som tidligere i stor grad har foregått bak lukkede dører i Sikkerhetsrådet.

ACT har blant annet vært pådriver for åpenhet rundt nominasjon og gjennomføring av åpne høringer av kandidater organisert av presidenten i Generalforsamlingen. På den måten har man fått en bedre prosess som legger vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. ACT har bedt presidenten for Generalforsamlingen og presidenten for Sikkerhetsrådet om at man også denne gangen legger opp til en åpen og inkluderende utvelgelsesprosess.