FNs dag for å forhindre ødeleggelse av naturmiljøet i krig og konflikt

6. november er FNs internasjonale dag for å forhindre ødeleggelse av naturmiljøet i krig og konflikt.

- Krig og konflikt ødelegger miljø og naturressurser som samfunn er helt avhengige av. Mennesker på flukt blir ofte en ekstra belastning på økosystemer når det plutselig blir mange flere som skal dele knappe ressurser. Miljøødeleggelser gjør arbeidet med gjenoppbygging og normalisering ekstra krevende. Dette er årsakene til at vi engasjerer oss politisk og økonomisk i FNs arbeid på dette området, sier utenriksminister Børge Brende.

Det finnes flere eksempler på hvordan væpnede konflikter påfører miljøet ubotelig skade. Oljebrannene som ble startet under Irak-krigen i 1991 førte til enorme miljøødeleggelser og forurenset store landområder. Etter 30 år med krig og konflikt i Afghanistan er halvparten av alle pistasjtrærne i landet ødelagt. Pistasjdyrking har vært en viktig inntektskilde for store deler av befolkningen. Dagens konflikt i Syria har ødelagt og forgiftet jordbruksland og drikkevannskilder.

Norge er en av de største bidragsyterne til FNs miljøprogram (UNEP) sitt arbeid på dette området.

Under det siste møtet i FNs miljøforsamling (UNEA) tidligere i år ledet Norge sammen med en gruppe andre land forhandlingene som førte frem til en resolusjon om at stater skal beskytte naturmiljøet i krig. Resolusjonen, som ble vedtatt ved konsensus, oppfordrer stater til å respektere all relevant lovgivning knyttet til beskyttelse av miljøet i krig og konflikt. Resolusjonen åpner også for utstrakt samarbeid mellom stater for å sikre beskyttelse av miljøet.

Til toppen