Norge gir 1,68 milliarder til FNs nødhjelpsfond

- De humanitære behovene i verden er rekordstore. Regjeringen har økt Norges bidrag til humanitære kriser med rundt 50 prosent siden 2013. I tillegg til økte midler må vi sikre at hjelpen når flest mulig, raskest mulig. Norge undertegner derfor i dag en fireårig avtale på totalt 1,68 milliarder kroner med FNs nødhjelpsfond (Cerf), sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Avtalen med FNs nødhjelpsfond vil gi større forutsigbarhet for våre humanitære partnere og bidra til mer effektiv humanitær innsats, sier utenriksministeren. 

FNs nødhjelpsfond er en viktig kanal som sikrer at hjelpen kommer raskt fram i akutte humanitære kriser, og at underfinansierte kriser får sårt tiltrengte midler. Fondet gjør det mulig å starte en hjelpeinnsats uten å vente på at midler blir gjort tilgjengelig av donorene. Avtalen undertegnes i forbindelse med FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcocks besøk i Oslo 14. september.

- Væpnede konflikter, klimaendringer og fattigdom i sårbare stater skaper komplekse humanitære kriser. Krisene varer stadig lenger og rammer stadig flere mennesker. Dette skaper behov for mer penger til nødhjelp, men også behov for nytenkning rundt hvordan hjelpen best skal organiseres. Regjeringen lanserte derfor i august i år en ny strategi for norsk humanitær politikk med konkrete tiltak på en rekke områder, sier Eriksen Søreide.

- Krigføring i tettbefolkede områder gjør sivile særskilt sårbare, slik vi ser i Syria, Jemen og flere andre steder. Den nye humanitære strategien vektlegger beskyttelse, humanitær innovasjon og helhetlig innsats for å forebygge og redusere humanitære behov. Dette vil være viktige punkter på dagsorden i møtene med FNs nødhjelpskoordinator, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Mark Lowcock, leder av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha), er i Oslo 14. september. Programmet inkluderer møter med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utenriks -og forsvarskomiteen, statssekretær Marianne Hagen og sivilt samfunn.

I samsvar med normal praksis inngås avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Til toppen