Effektivisering av FNs politistyrker

Politiets deltakelse i fredsbevarende operasjoner har blitt doblet de siste to årene, og trenden ser ut til å vedvare. Derfor vil Norge vil gi økonomisk og faglig støtte til et prosjekt som skal utarbeide et strategisk rammeverk for internasjonalt politi.

Politiets deltakelse i fredsbevarende operasjoner har blitt doblet de siste to årene, og trenden ser ut til å vedvare. Derfor vil Norge vil gi økonomisk og faglig støtte til et prosjekt som skal utarbeide et strategisk rammeverk for internasjonalt politi. Målet med rammeverket er å etablere en helhetlig modell for politiets arbeid.  

Ambassadør Morten Wetland fremhevet Norges bidrag i et innlegg han holdt i debatten om FNs globale fredsbevarende operasjoner mandag 26. oktober.  

Å utarbeide et rammeverk for internasjonalt politiarbeid er viktig for å øke forståelsen av politirollen og kartlegge hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Rammeverket vil hjelpe FNs politistyrker med å beskytte sivile og med implementeringen av mandatet de har fått til å styrke lokalt politi. For å få dette til har FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner iverksatt et prosjekt som skal gå over tre år. Det er dette prosjektet Norge vil støtte økonomisk og med faglige råd og veiledning.

Til toppen