Nødvendig styrking av FNs fredsoperasjoner

- Forslagene til reform av FNs fredsoperasjoner som ble overlevert generalsekretær Ban Ki-moon i dag representerer en unik mulighet. Verden er avhengig av at FNs kapasitet til å forebygge og stanse voldelige konflikter er mest mulig effektiv, sier utenriksminister Børge Brende.

Et ekspertpanel ledet av Øst-Timors tidligere president, nobelprisvinner José Ramos-Horta, overleverte i dag en rapport med anbefalinger om reform av FNs fredsbevarende og politiske operasjoner til FNs generalsekretær. Dette er den mest omfattende gjennomgangen av FNs feltoperasjoner på 15 år, og kommer på et tidspunkt hvor etterspørselen etter FNs involvering i verdens mange konflikter øker.

Panelet - med blant annet Jose Ramos Horta og Hilde Frafjord Johnson som la fram sitt forslag til reform av FNs fredsoperasjoner. Foto: FN-delegasjonen
Panelet - med blant annet Jose-Ramos Horta og Hilde Frafjord Johnson som la fram sitt forslag til reform av FNs fredsoperasjoner. Foto: Foto: FN-delegasjonen

- Det er positivt at reformpanelet foreslår å modernisere FNs fredsoperasjoner. Vi må sette FN i stand til å møte nye sikkerhetsutfordringer. Jeg er spesielt opptatt av at denne reformprosessen styrker FNs evne til å beskytte sivile, til å tenke nytt rundt hvordan operasjonene gjennomføres, og til å bedre ivareta sikkerheten til FNs eget personell, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det ligger omfattende konsultasjoner og grundig arbeid bak panelets rapport. Blant de 16 medlemmene i panelet som aktivt har jobbet fram anbefalingene, er tidligere utviklingsminister og leder for FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson.

- Det er viktig at vi griper denne muligheten til å gjennomføre en kvalitetsreform av FNs viktigste redskap for å forebygge og stanse voldelig konflikt. Norge har støttet panelets arbeid og ser fram til å studere de mange anbefalingene grundig når hele rapporten foreligger. Vi forventer at panelet vil anbefale en sterkere vektlegging av å forebygge konflikter og en sterkere samordning mellom FNs politiske og fredsbevarende innsats, sier utenriksministeren.

Se ytterligere informasjon om FNs fredsbevarende operasjoner og FNs politiske oppdrag.

Til toppen