Høynivåmøte om FNs innsats for fred og sikkerhet i New York, 10.-11. mai

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er grunn til å være bekymret over utviklingen i verden: Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Ikke siden 90-tallet har så mange blitt drept i væpnet konflikt. Terror rammer et økende antall land. Verdenssamfunnets kapasitet til å håndtere konsekvensene av krisene er sprengt, og det mangler en helhetlig innsats for forebygging, sier utenriksminister Børge Brende.

FN avholdt 10.-11. mai et høynivåmøte om fred og sikkerhet. Bakgrunnen er de omfattende konsekvensene av dagens voldelige konflikter. Presidenten i FNs generalforsamling inviterte en rekke ministre, høytstående personer og sivilt samfunn for å diskutere utfordringene for fred og sikkerhet og hvordan verdenssamfunnet kan møte dem. Flere gjennomganger av FNs innsats for fred og sikkerhet understreker behovet for økt innsats for forebygging.

Hvordan skal verdenssamfunnet møte de omfattende konsekvensene av dagens voldelige konflikter? Utenriksminister Børge Brende var blant de inviterte som skulle prøve å gi noen svar på møtet i FN. Foto: Frode O. Andersen, UD
Hvordan skal verdenssamfunnet møte de omfattende konsekvensene av dagens voldelige konflikter? Utenriksminister Børge Brende var blant de inviterte som skulle prøve å gi noen svar på møtet i FN. Foto: Frode O. Andersen, UD

– Det er kostbart å drive forebygging, men det kan ikke sammenliknes med kostnadene ved å la være. Vi må jobbe bedre for å forhindre og forebygge vold og væpnede konflikter. Norge har investert mye i innsats for fred og forsoning, og for å styrke FNs mulighet til å forebygge og megle, sier Brende.

– FN har et unikt mandat for å forebygge konflikt over hele verden. Det er avgjørende at verdenssamfunnet gir FN tilstrekkelig støtte i dette viktige arbeidet, sier Brende.

Det foregår en lang rekke sidearrangementer til høynivådebatten i FN denne uken. Utenriksminister Brende inviterte sammen med kolleger fra Etiopia og Sør-Korea til diskusjon om hva som skal til for å lykkes med forebygging. De nordiske landene er i tillegg vert for et arrangement om betydningen av å sikre at kvinner deltar i fredsprosesser.

I forbindelse med oppholdet i New York holder Brende et innlegg i Sikkerhetsrådet om bekjempelse av terrorisme.

Les mer om høynivådebatten på FNs nettsider.