FNs bærekraftsmål skal nås i alle land – også i Europa

- FNs bærekraftsmål forplikter alle land til innsats på hjemmebane og for globale fellesgoder. EU-institusjonene og de 28 medlemslandene har et viktig ansvar i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, sa statsminister Erna Solberg.

Bærekraftig utvikling var tema da statsminister Erna Solberg holdt innlegg  i Europaparlamentet 7. juni. Panelet besto av medlemmer av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som er ledet av Solberg og Ghanas president Nana Akufo-Addo.

Europaparlamentets President Antonio Tajani ledet møtet som samlet medlemmer av Europaparlamentets utviklingskomité og miljøkomité.

Europeiske utviklingsdager
Solbergs besøk til Brussel omfattet også deltakelse i European Development Days, Europas ledende forum for utvikling og internasjonalt samarbeid, som ble arrangert i Brussel 7. – 8. juni.

I sin tale under åpningen av Utviklingsdagene trakk Solberg fram at det er i alle lands interesse  å arbeide for å bekjempe  klimaendringer, epidemier, voldelig ekstremisme og konflikt.

Som leder for FNs pådrivergruppe, har statsministeren et særskilt engasjement for å øke folks bevissthet, eierskap og engasjement for bærekraftsmålene.

Over 6000 deltakere fra ulike internasjonale organisasjoner, samt politikere og andre aktører som arbeider med utviklingsarbeid deltok under Utviklingsdagene.

- Vi har ingen tid å miste
Samme dag deltok Solberg i et møte med representanter fra FNs generalsekretærs pådrivergruppe, FN, EU-institusjonene, samt belgiske myndigheter for å diskutere arbeidet med å fremme global innsats for bærekraftsmålene.  Dronning Mathilde av Belgia, som også er et medlem av FNs pådrivergruppe, var vert for møtet

Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 av 193 land. Etter halvannet år har de fleste land strategier og rutiner på plass for årlig rapportering til FNs økonomiske og sosiale komité. Gitt EUs samlede økonomiske tyngde vil strategien til EU som institusjon kombinert med arbeidet i regi av de 28 medlemslandenes være utslagsgivende for global måloppnåelse.

EU-land undertegnet felles erklæring
Statsminister Solberg var også tilstede sammen med EUs toppledere, president for Europaparlamentet Antonio Tajani, president for det europeiske råd Jean Claude Juncker og utenrikssjef Federica Mogherini, da EUs medlemsland signerte en ny «europeisk konsensus om utvikling».

Til toppen