Statsministeren til FNs generalforsamling

Statsminister Erna Solberg deltar på FNs generalforsamling i New York fra mandag 18. til onsdag 20. september. Hun skal delta i en rekke diskusjoner, samt ha flere bilaterale møter med andre stats- og regjeringssjefer.

Hovedtema for Solbergs møter er klima, miljøsamarbeid, utdanning i utviklingsland, samt utvikling og FN-reform. I tillegg er statsministeren vertskap for et eget norsk arrangement om hav med vekt på næringsutvikling og hensyn til miljø.

På mandag deltar statsministeren på Global Citizen sitt arrangement for bærekraftsmålene. Statsministeren har en særskilt rolle som leder for FNs generalsekretær sin pådriver-gruppe for bærekraftmålene.

På tirsdag åpner selve FNs generalforsamling og statsministeren er til stede. Statsministeren starter dagen med et bilateralt møte med FNs generalsekretær. Senere samme dag skal statsministeren delta på et eget møte om miljø-samarbeid ledet av Frankrikes president Macron. Etterpå deltar statsministeren i en mindre gruppe som FNs generalsekretær Guterres har samlet for å diskutere klima og oppfølgingen av Paris-avtalen. Denne kvelden er statsministeren gjest på den amerikanske presidentens mottagelse for stats- og regjeringssjefer.

På onsdag er statsministeren vertskap for et norsk arrangement om hav. Der inviterer statsministeren til diskusjon om hvordan vi i fellesskap kan utnytte de store mulighetene for næringsutvikling basert på havet, samtidig som det arbeides mot forsøpling og god forvaltning av havets ressurser.

Deretter er statsministeren deltager på et arrangement om finansiering av utdanning i utviklingsland. Statsministeren avslutter FN-dagene med deltagelse i en åpen debatt i FNs sikkerhetsråd om reform av FNs fredsbevarende operasjoner.

I tillegg til disse større arrangementene har statsministeren en rekke bilaterale møter med andre lands stats- og regjeringsjefer.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post: trude.maseide@smk.dep.no.

Til toppen