FNs klimasjef til konferanse om CO2-fangst og -lagring i Oslo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Leder av FNs klimakonvensjon, Patricia Espinosa, har bekreftet sin deltakelse på CCS-konferansen mellom Norge og EU i Oslo 5. september.

Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen samarbeider om å arrangere en europeisk høynivåkonferanse om fangst og -lagring av CO2, også kalt CCS eller CO2-håndtering.

Konferansen vil finne sted på Operaen i Oslo 5. september, og flere europeiske industriledere og politikere har bekreftet at de vil delta.

LES MER: Norsk gass og CO2-håndtering er viktig for å nå EUs klimamål.

Både olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete vil delta. 

— For oss er det viktig å få satt temaet om CCS på dagsorden i Europa, og konferansen vil være et godt bidrag til dette. Med deltakelse av EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete og FN-sjef Patricia Espinosa har vi lagt et godt grunnlag, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Les mer om høynivåkonferansen på Europakommisjonens hjemmesider