Historisk arkiv

FNs World Food Day 16. oktober

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hvert år markerer FNs organisasjon for landbruk og mat - FAO - World Food Day. Målet er å få oppmerksomhet om de problemene som forårsakes av fattigdom og sult i store deler av verden.

Hvert år markerer FNs organisasjon for landbruk og mat - FAO - World Food Day. Målet er å få oppmerksomhet om de problemene som forårsakes av fattigdom og sult i store deler av verden. Hvordan skal problemene møtes når en milliard mennesker lever med kronisk matmangel?

Tema for årets World Hunger Day er "Forenet mot sulten", og har som mål at ulike parter som frivillige organisasjoner, private aktører og statlig sektor samarbeider for å utrydde sult, underernæring og ekstrem fattigdom.

Milleniumsmålene
I 2009 ble et kritisk punkt nådd da antallet sultende i verden steg til en milliard, dels på grunn av høyere matpriser og dels på grunn av den globale finanskrisen. Om fem år skal milleniumsmålene være oppfylt og målet om å halvere antallet sultende er langt fra oppfylt. Hvert sjette sekund dør et barn som følge av sultrelaterte problemer.

I 2050 er verdens befolkning anslått å ha nådd ni milliarder mennesker. For å møte det voksende behovet for matvarer understreker FAO at produksjonen må økes markant og at denne økningen må skje på en miljømessig bærekraftig måte.

World Food Day logo

Forsidefoto: Barn som spiser. Foto: FAO