Fokus på ungdomsledighet i utviklingsland

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Gjennom EU-programmet «Aktiv Ungdom» har tre norske ungdommer siden januar jobbet med å belyse problemene som arbeidsledighet skaper for unge mennesker blant annet i utviklingsland. Prosjektet fokuserer spesielt på jenter og funksjonshemmede.

F.v. Rudi Delarue (ILO), Helene Kran Løvenstam (Norge), Domantas Dragûnas (Litauen), Jolko-ere Rhoda-n (Ghana), Milou Gevers (Nederland) og Grete Kelpsaite (Litauen) på seminaret. Foto: Børge Sved/EU-delegasjonen.

Gjennom EU-programmet «Aktiv Ungdom» har tre norske ungdommer siden januar jobbet med å belyse problemene som arbeidsledighet skaper for unge mennesker blant annet i utviklingsland. Prosjektet fokuserer spesielt på jenter og funksjonshemmede.

Forrige uke delte Kamilla Bjølseth (18), Helene Kran Løvestam (17) og Kamilla Meisingset (18) sine erfaringer fra prosjektet under EUs utviklingsdager i Brussel (European Development Days) som i år arrangeres for sjuende gang.

F.v. Kamilla Meisingset, Helene Kran Løvestam (Plan Norge) og Kamilla Bjølseth (Unge funksjonshemmede) har deltatt i
F.v. Kamilla Meisingset, Helene Kran Løvestam (Plan Norge) og Kamilla Bjølseth (Unge funksjonshemmede) har deltatt i «Aktiv-Ungdom»-programmet. Foto: Børge Sved/EU-delegasjonen.

Dagene tiltrekker seg over 100 organisasjoner fra hele verden, og har flere tusen deltakere. Både politikere og andre aktører som arbeider med utviklingsarbeid møtes under disse dagene for å diskutere ulike problemstillinger.

Gatebarn i Ghana
Løvestam og Meisingset er medlemmer i Plan Norges ungdomsgruppe, Uro, mens Bjølseth representerer Unge funksjonshemmede. Under seminaret, som hadde fått navnet «Youth economic empowerment», fortalte de om studieturen de har hatt i Ghanas hovedstad Accra, hvor de blant annet møtte ungdommer som verken hadde arbeid eller noe sted å bo.

- Det er til sammen 71.000 gatebarn i Accra, og de lever i en så annerledes hverdag at det nesten er vanskelig å sette seg inn i. Vi møtte blant annet en jente som het Elisabeth. Hun hadde ikke noen sjanse til å få seg jobb og måtte sove på gaten. Hun sa at hennes frykt på kvelden var å bli voldtatt. Det gjør sterkt inntrykk, for hun kunne like godt vært en av oss, forteller Helene Kran Løvestam.

Selv om prosjektet i sin helhet handler om arbeidsledighet blant unge globalt, har de valgt å fokusere spesielt på jenter og funksjonshemmede. Dette fordi disse er overrepresentert i statistikkene over arbeidsledige.

621 millioner utenfor jobb og skole
Verdensbankens «World development report 2013», som fokuserer på arbeidsplasser, viser at 75 millioner unge under 25 år offisielt er arbeidsledige. Det betyr at de har meldt fra til landet de bor i at de ikke har arbeid. Regner man imidlertid med alle som verken går på skole eller jobber i samme aldersgruppe, kommer tallet opp i hele 621 millioner.

Prosjektet Bjølseth, Løvestam og Meisingset har deltatt i er igangsatt av Plan Nederland og er et samarbeid mellom Plan Nederland, Plan Norge, Plan Sierra Leone, Plan Kamerun og Plan Ghana samt Child Helpline i Litauen. Til sammen har landene hatt 18 ungdommer i sving. Resultatet er to filmer og en tegnefilm som har blitt delt via sosiale medier og YouTube.

Se filmen som Bjølseth, Løvestam og Meisingset har vært med på å lage her.

Under seminaret på EUs utviklingsdager fikk ungdommene også selskap av blant andre Rudi Delarue fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og representanter fra Kommisjonen og Europaparlamentet.

- Et av målene våre har vært å nå ut til politikerne, så vi har ved flere anledninger tatt kontakt med disse. Vi vil vise dem hvordan situasjonen er og konsekvensene av arbeidsledighet blant unge, sier Bjølseth.

- Hva håper dere å oppnå?

- Vi vil at politikerne skal høre mer på oss ungdommer når de lager sin politikk. Spesielt i utviklingsland er det viktig at ungdomsledighet blir anerkjent som et problem, og at det lages egne programmer for å gjøre noe med dette, sier Løvestam.

Finansiert av EU-midler
Prosjektet har nå pågått i ti måneder, og etter seminaret under utviklingsdagene i Brussel, vil det bli evaluert og tatt en beslutning på om det skal jobbes videre med prosjektet. Finansiering til prosjektet har i sin helhet blitt hentet fra EU-programmet «Aktiv Ungdom», som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen.

- Vi synes dette har vært et veldig spennende prosjekt, så vi håper at vi kan videreføre det, sier Meisingset.

Til toppen