Presseinvitasjon:

Etterretningstjenesten legger frem sin åpne vurdering

Etterretningstjenesten vil mandag 5. mars kl. 10.00 legge frem sin åpne vurdering, Fokus 2018, i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgt.1 Oslo.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil innlede før sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde vil presentere vurderingen.

Fokus 2018 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

Påmelding for journalister innen fredag 2. mars kl.12.00 til milinfo@fd.dep.no

Oppmøte i vakta i Glacisgt.1, senest 09.40. Ta med gyldig legitimasjon og pressekort.

Fokus 2018 vil bli lagt ut på www.forsvaret.no kl. 09.45. På samme tidspunkt deles den ut til frammøtte på pressekonferansen.

Hele fremleggelsen vil bli sendt direkte på www.regjeringen.no/fd

Nett-tv Etterretningstjenesten legger frem sin åpne vurdering

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekontakt for sjefen for Etterretningstjenesten:
Kim Gulbrandsen, tlf. 47458834 eller 23094939

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, tlf. 90512319 eller Forsvarsdepartementets pressevakt, tlf. 2309 6011.

Til toppen