Følger EUs utenrikspolitikk

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Elin Marie Hellum er ambassadesekretær ved EU-delegasjonen. Her følger hun EUs forhold til land i Nord-Amerika, Øst-Europa og Asia og forteller om et positivt samarbeid mellom Norge og EU på utenriksområdet.

Elin Marie Hellum følger EUs utenrikspolitikk fra EU-delegasjonen. Foto: Olav Sem Berg

Elin Marie Hellum er ambassadesekretær ved EU-delegasjonen. Her følger hun EUs forhold til land i Nord-Amerika, Øst-Europa og Asia, og forteller om et positivt samarbeid mellom Norge og EU på utenriksområdet.

Elin Marie Hellum begynte i sin stilling som ambassadesekretær ved EU-delegasjonen i februar 2013. Hellum, som snakker flytende russisk, har bakgrunn fra Forsvaret hvor hun arbeidet som tolk. Hun har tidligere vært utstasjonert fra Utenriksdepartementet ved generalkonsulatet i Murmansk i Nord-Russland.

– Jeg var nestleder på generalkonsulatet i Murmansk og fikk arbeide med en rekke spørsmål, alt fra politiske besøk til næringsutvikling og folk-til-folk samarbeid. Det var kanskje en typisk ambassadesekretærstilling hvor man dekker mange felter, sier Hellum.

Mellom mars og juni 2013 hospiterte hun som første norske diplomat i EUs utenrikstjeneste (EEAS), som en «National Expert on Professional Training».

– Det var veldig fint å se EEAS innenfra, og det er noe annet når man ser en institusjon fra innsiden og har møter med de som jobber der, enn alltid å se den fra utsiden. Det var et nyttig innblikk og et godt krasjkurs i EU, sier Hellum.

Bred portefølje og godt samarbeid
Ved EU-delegasjonen følger Hellum EUs relasjoner til en rekke land. Hun har en stor portefølje og særlig ansvar for å følge EUs politikk og relasjoner med USA, Canada, Russland, Øst-Europa, inkludert Ukraina og Kaukasus, samt de fleste landene i Asia.

– Jeg følger de områdene som er viktigst for Norge og holder meg oppdatert på hva som skjer for å bidra med kunnskap om disse områdene, sier Hellum.

Selv om Norge ikke deltar i EUs felles sikkerhets- og utenrikspolitikk (FUSP), har Norge og EU mange av de samme grunnleggende verdiene i utenrikspolitikken.

– Norge og EU har mange felles verdier og interesser. Det gjør det viktig å vite hva som foregår mellom EU og landene jeg følger, og så se hvor vi har spesiell kompetanse og hvor EU og Norge kan samarbeide, sier Hellum.

Hellum forteller videre at Norge har en nær dialog og et godt samarbeid med EU på utenriksområdet.

– Blant annet har vi daglig kontakt med EEAS og Europakommisjonen, samt halvårlige møter med EU hvor vi utveksler informasjon. Vi slutter oss også til veldig mange av EUs erklæringer, så mange som opp til 90 prosent, og vi får tilbud om å knytte oss til sanksjoner mot spesielle land, sier Hellum.

Samarbeid er nyttig for både Norge og EU
Ifølge Hellum står både Norge og EU sterkere ved å samarbeide på områder hvor det er felles interesser, i motsetning til hva man ville gjort isolert. Hun beskriver det utenrikspolitiske samarbeidet som gjensidig og positivt.

– Det utenrikspolitiske samarbeidet mellom Norge og EU er et gjensidig samarbeid, og med opprettelsen av EEAS har EUs utenrikspolitikk blitt mer koordinert og helhetlig. Den gode dialogen underbygger et godt samarbeid, sier Hellum.

Følger EU-engasjement i Øst-Europa og Asia
Hellum har i høst blant annet arbeidet med EUs utenrikspolitiske engasjement i Asia og Øst-Europa. Spesielt utenriksministermøtet i Asia-Europe Meeting (ASEM), hvor utenriksminister Børge Brende deltok 11. november, beskriver Hellum som en god plattform for samarbeid mellom Norge, EU og Asia.

– ASEM er et viktig politisk møtested for europeiske og asiatiske ledere. Det er viktig at vi samarbeider med våre europeiske kolleger for å sikre gode forberedelser til møtene, og derfor deltar jeg blant annet når EEAS har arbeidsgrupper som diskuterer ASEM, sier Hellum.

Hellum følger også utviklingen i Det østlige partnerskap, som er EUs rammeverk for å utvikle både politiske og økonomiske relasjoner med flere land i Øst-Europa, blant annet Ukraina, Moldova og Georgia.

– EU ønsker å signere en frihandels- og assosieringsavtale med Ukraina, og man håper å få til liknende avtaler med Moldova og Georgia. Norge har et aktivt forhold til disse landene, således er det interessant å følge med på utviklingen, sier Hellum.

Les mer
Les mer om det utenrikspolitiske samarbeidet mellom Norge og EU på Europaportalens samleside for utenriks- og utviklingspolitikk, og om EUs utenrikspolitiske arbeid på hjemmesidene til EEAS.