Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Følger utviklingen av nytt forskningsprogram

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Status i arbeidet med EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 sto sentralt da EØS-spesialutvalget for forskning besøkte Brussel nylig.

EØS-spesialutvalget for forskning består av representanter for 13 departementer og Norges forskningsråd. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Status i arbeidet med EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 sto sentralt da EØS-spesialutvalget for forskning besøkte Brussel nylig.

Europakommisjonen la frem sitt forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon 30. november i fjor, kalt Horisont 2020. Forslaget er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet med sikte på en EU-beslutning om det nye rammeprogrammet i 2013. Norge har deltatt i EUs rammeprogram for forskning i mer enn 20 år.

- Her i Brussel har vi møtt representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet som jobber med Horisont 2020. De har ikke bare forklart oss bakgrunnen for forslagene, men har også gitt oss et innblikk i prosessene som er viktig å forstå og som er vanskelig for oss å få tak på når vi sitter i Norge, sier Pål Sørgaard, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og leder av EØS-spesialutvalget for forskning.

Mer lovgivning på agendaen
EØS-spesialutvalgene består av representanter fra ulike departementer og skal bidra til samordning mellom departementene i EU/EØS-saker som berører flere departementers ansvarsområder. Det er etablert 22 EØS-spesialutvalg og et spesialutvalg for justis- og innenrikssaker som blant annet behandler Schengen-saker.

- Alle spesialutvalgene arbeider med EU-lovgivning av ulik art, men i spesialutvalget for forskning har vi i hovedsak diskutert norske synspunkter på innholdet i forskningssamarbeidet, tiltak for å øke det norske utbyttet av samarbeidet, og status for norsk deltakelse. Det er ganske nytt at det er lovgivning på vårt felt, forklarer Sørgaard. Forslaget til nytt rammeprogram for forskning inneholder flere rettsakter.
- Da får vi mer formelle oppgaver å koordinere mellom departementene om hvordan dette skal følges opp i Norge, sier han.

Bevisstgjør om pågående prosesser i EU
Spesialutvalget for forskning består av representanter fra 13 departementer og Norges forskningsråd. Besøket i Brussel 17. og 18. september var utvalgets første studietur. I tillegg til møter med representanter for Kommisjonen og Europaparlamentet som jobber med Horisont 2020, fikk de blant annet dypere innsikt i arbeidet med det europeiske forskningsområdet, Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT), innovasjonspolitikk og den pågående prosessen i EU frem mot å komme til enighet om nytt langtidsbudsjett for perioden 2014-2020.

- Dette besøket er en måte å bevisstgjøre departementene om de pågående prosessene i EU som vi må forholde oss til, og besøket bidrar også til mer innsikt i hvilke analyser vi må gjøre før og under behandlingen av disse sakene i Norge, sier Birgitte W. Sem, seniorrådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet og medlem av spesialutvalget. Hun legger til at en slik studietur også er nyttig for å få prioritert tid til å sette seg ordentlig inn i saker av stor betydning for Norge.Deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning utgjør i dag en stor del av bevilgningene til forskning i Norge.

Utgangspunkt for politikkutvikling
- Horisont 2020 er mye mer knyttet til utviklingen av EUs politikk enn tidligere. Programmet skal skaffe kunnskap for europeisk politikk, en politikk vi i neste omgang møter i form av regelverk, sier Sørgaard og understreker at Horisont 2020 ikke bare handler om forskning.

- Programmet adresserer store samfunnsutfordringer som blant annet matsikkerhet, helse, miljø og klima og mange departementer har interesser, sier avdelingsdirektøren i Kunnskapsdepartementet.

Spesialutvalgene møter så ofte som det er nødvendig for å etablere en grundig, faglig bakgrunn for å fremme norske posisjoner til forslag som er under arbeid, eller er fremsatt i EU, og til vedtatte rettsakter.

Forskningssamarbeidet Norge har med EU inngår i den frivillige delen av EØS-avtalen. Når forslaget fra Kommisjonen er endelig vedtatt i EU, er det Stortinget som etter forslag fra Regjeringen fatter den endelige beslutningen om eventuell norsk deltakelse i Horisont 2020.   

  • Les mer om Norges samarbeid med EU på forskningsområdet på temasidene om forskning.
  • Les mer om alle spesialutvalgene her.
Til toppen