Historisk arkiv

Følger opp Kirkeasylkommisjonens anbefalinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Oslo, 17. juli 1997

Følger opp Kirkeasylkommisjonens anbefalinger

Justisdepartementet har nå gjennomgått sakene til de 15 familiene som var omfattet av Kirkeasylkommisjonens mandat. Resultatet av den fornyede vurderingen i departementet er det samme som Kommisjonen anbefalte. Dette innebærer at 11 familier med tilsammen 20 barn får oppholdstillatelse i Norge. De fire familiene som kommisjonen ikke anbefalte oppholdstillatelse for, må reise tilbake til hjemlandet.

Kirkeasylkommisjonen ble oppnevnt 9.12.96 på bakgrunn av den vanskelige situsjonen som var oppstått for barnefamilier i kirkeasyl, særlig i forhold til barnas livssituasjon. Kommisjonens oppgave har vært å foreta en samlet vurdering av de humanitære sider knyttet til hvert enkelt barn som satt i kirkeasyl, og det skulle legges særlig vekt på barnas beste.

Justisminister Gerd-Liv Valla understreker at det også i Justisdepartementets behandling av sakene har vært lagt avgjørende vekt på barna.

- Resultatet er at departementet har valgt å følge de råd den bredt sammensatte kommisjonen har gitt, sier Gerd-Liv Valla.

Kommisjonen skulle gi Justisdepartementet et begrunnet råd om hvorvidt den enkelte familie burde få oppholdstillatelse i Norge utfra de vurderinger som er nevnt. Innstillingen fra kommisjonen ble overlevert Justisdepartementet 1.7.97, og departementet startet da umiddelbart behandlingen av sakene.

Lagt inn 18 juli 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen