Folkegruppers rettigheter må respekteres i Myanmar

- Norge har i vår løpende dialog ved gjentatte anledninger tatt opp menneskerettigheter i Myanmar med myndighetene i landet, inkludert situasjonen for etniske og religiøse minoriteter. Vi oppfordrer både regjering og parlamentets medlemmer til å ivareta og respektere alle folkegruppers rettigheter, sier statssekretær Morten Høglund.

FN ga nylig sterkt uttrykk for bekymring for at nye lovforslag i parlamentet i Myanmar er diskriminerende overfor religiøse minoriteter og kvinner. Oppmerksomhet, både internasjonalt og i Myanmar, er rettet mot fire lovforslag knyttet til beskyttelse av rase og religion («Population Control Healthcare Bill»). To av lovene er nylig vedtatt, mens de øvrige forslagene ligger til behandling i parlamentet. Lovforslagene blir av FN beskrevet som sterk diskriminerende, særlig for den muslimske befolkningen. Det stilles også spørsmål ved om lovforslagene kan føre til alvorlige konsekvenser for kvinner i Myanmar, når det gjelder retten til familieliv, ekteskap og svangerskap.

- Vi er bekymret for konsekvensene av de nye lovene og lovforslagene om rase og religion. Vår ambassade i Yangon vil følge situasjonen tett videre, sier statssekretær Høglund.

Til toppen