Forandringsfabrikkens kunnskapssenter

Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av Forandringsfabrikkens kunnskapssenter i Oslo, 28. august 2017.

Kjære proffer! Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen!

I over ti år har dere gitt svært gode råd og viktige innspill.

Deres kunnskap og erfaringer om barnevern, psykisk helse og skole er verdifull.

Jeg er imponert over alle dere ungdommer som deler deres erfaringer.

Selv om det kan være tøft.

Deres kunnskap og erfaringer gir barn og unge bedre forutsetninger. Dere bidrar til å gjøre tjenestene bedre for barn og unge.

Dere gir også en stemme til barn og unge.

Kunnskapen og erfaringen deres er gull verdt for veldig mange.

For at tjenesteapparatet skal gi hjelp som virker, er det helt nødvendig å høre hva barn og unge har å si.

Barns rett til å fortelle hvordan de har det og hva de ønsker i spørsmål som gjelder dem selv, er grunnleggende.

Barn er eksperter på sitt eget liv, og derfor den viktigste kilden til å finne ut hva som er til barnets beste.

Derfor skal barn få tilstrekkelig og tilpasset informasjon.

De skal få mulighet til å komme med sine synspunkter.

Barn skal bli lyttet til.

Deres synspunkter skal bli lagt vekt på i samsvar med barnets alder og modenhet.

Når barn får medvirke er det lettere å finne frem til løsninger som virker, og løsninger som barnet selv kjenner seg igjen i. 

Selv om vi har flere lover som understreker hvor viktig medvirkning er, vet vi at tjenestene ikke er gode nok til å involvere barn.

Vi vet også at tjenestene ikke alltid er gode nok til å dokumentere at barna faktisk er blitt hørt.

Jeg er derfor glad for at vi har organisasjoner som Forandringsfabrikken.

Som gir oss en pekepinn på hva dere mener fungerer og hva som kan bli bedre.

Med "Mitt Liv"-prosjektet har dere jobbet sammen med ansatte i barnevernet for å ivareta barn og unges medvirkning.

Hvordan kan barnevernsansatte involvere barna og gi dem tilpasset informasjon?

Hvordan kan de lytte til barna og ta dem med på avgjørelser?

Mer enn 150 barnevernstjenester har deltatt i dette utviklingsprosjektet sammen med barnevernsproffene.

Det er ingen tvil om at medvirkning har hatt stor oppmerksomhet de senere årene, og regjeringen prioriterer arbeidet høyt.

Noe av det sentrale med barnevernsreformen er kommunens kjennskap og nærhet til barnet.

Dette skal bidra til at det legges større vekt på hva barn og unges selv mener ved valg av tiltak.

Det er systemet som skal tilpasse seg barna og familiene – ikke omvendt.

Hvis jeg lager et hjerte med hendene – hva sier dere da?

Dere har vært opptatt av hvordan barnevernet skal møte barn.

Barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse.

Jeg kan røpe at Regjeringen vil foreslå for Stortinget å ta kjærlighet inn i barnevernlovens formålsbestemmelse.

Vi vil også foreslå lovendringer som vil styrke barneperspektivet i barnevernloven.

Blant annet vil vi fremheve at barn har rett til å medvirke.

Når barnevernstjenesten og fylkesnemnda gjør et vedtak skal de være tydelige på:

  • hva som er barnets synspunkt
  • hvilken vekt barnets mening er tillagt
  • hvordan barnets beste er vurdert

Slik tydeliggjør vi at tjenestene skal snakke med barna, og de skal dokumentere at det er gjort.

Det er bare ved å snakke med barna vi får gitt hjelp som virker.

I dag markeres åpningen av Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter.

Jeg ser frem til å følge med dere i arbeidet med etableringen og utviklingen av dette kunnskapssenteret.

Fortsett å være de viktige stemmene dere er.

Det er deres kunnskap og erfaringer som gjør oss andre klokere.

Tusen takk for alt arbeid og lykke til videre!

Med dette erklærer jeg Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter for åpnet.

Til toppen