Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forbedringer i pleiepengeordningen og i sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen la fredag 24. mai fram forslag om endringer i pleiepengeordningen. I Granavoldenplattformen varslet regjeringen at den vil legge bedre til rette for foreldre som har nattlig tilsyn med, eller som må være i beredskap for, barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

Etter dagens regler skal pleiepengene reduseres for de timene barnet har tilsyn av andre, uavhengig av om foreldrene har mulighet til å jobbe disse timene. Forslaget regjeringen nå legger fram, vil gi en mer fleksibel ordning. Det skal tas hensyn til foreldre som ikke kan jobbe mens barna får tilsyn av andre, dersom årsaken er at foreldrene på grunn av barnets sykdom må være i beredskap, eller at de har så mye tilsyn med barnet på natten at de må bruke timene på dagen til å sove.

Trygghet for familiene

– Med de nye fleksible graderingsreglene sørger vi for økonomisk trygghet for foreldre til syke barn. Pleiepengeordningen blir en svært god ordning for familier som opplever å få barn som av medisinske grunner trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Statsråden sier det er viktig å lytte til behovene til foreldre med alvorlig syke barn.

– Jeg har stor forståelse for at det er beintøft for familiene. Pleiepengeordningen de rødgrønne partiene i sin tid etterlot seg var for dårlig. For at flere skal få mulighet til å være hjemme å pleie sine syke barn, har regjeringen derfor sørget for at flere tusen ekstra familier får pleiepenger.

Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft allerede 1. juli. Endringen gjelder også for foreldre som har fått innvilget pleiepenger før denne datoen. 

– Bedre rammevilkår

Regjeringen foreslår samtidig å endre sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende har i dag rett til sykepenger med 75 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere får 100 prosent sykepenger.  

– Regjeringen ønsker å bedre rammevilkårene til selvstendig næringsdrivende, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Vi foreslår derfor å øke kompensasjonsgraden til selvstendig næringsdrivende, slik at de får rett til sykepenger med 80 prosent av sykepengegrunnlaget. Vi foreslår at endringen skal tre i kraft fra 1. oktober, fortsetter statsråden.

Endringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende som har fått innvilget sykepenger før 1. oktober.  

Proposisjon om gradering av pleiepenger og sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Til toppen