Fordømmer terrorangrep i Sinai

- Jeg fordømmer bombeangrepene i Nord-Sinai i går, som resulterte i minst 30 drepte og mange skadde, flertallet av dem egyptiske soldater. Disse angrepene føyer seg inn i en rekke av alvorlige terrorhandlinger i Sinai og i det øvrige Egypt det siste året. Våre tanker og medfølelse går til de som har mistet sine nærmeste i gårsdagens bombeangrep, sier utenriksminister Brende.

Angrepene skjedde nær byene Arish og Rafah. Media rapporterer at "Sinai province of the Islamic State" skal ha tatt på seg ansvaret. Angrepenes karakter indikerer detaljert planlegging og grundig koordinering. Nord-Sinai har særlig i løpet av det siste året vært preget av flere voldelige aksjoner mellom militante islamister og den egyptiske hæren. 

- Fremveksten av ekstremistiske bevegelser utgjør en betydelig trussel i regionen. Jeg følger situasjonen i Sinai med stor uro. Angrepene i Sinai understreker at bekjempelsen av ytterliggående ekstremistiske bevegelser må trappes opp gjennom helhetlig innsats av et samlet internasjonalt samfunn, sier utenriksminister Brende.    

Norge er bekymret for en generell opptrapping av volden i løpet av den siste perioden, som har vært rettet mot både myndighetsapparatet og mot fredelige demonstranter.  

- Jeg oppfordrer alle aktører til å utvise moderasjon og besinne seg. Langsiktig stabilitet i Egypt forutsetter at fundamentale menneskerettigheter respekteres, herunder retten til fredelige demonstrasjoner, sier utenriksminister Brende.  

Til toppen