Fordømmer terrorangrep mot skole i Pakistan

- Jeg fordømmer på det sterkeste terrorangrepet mot en skole i Peshawar i Pakistan i dag. Å angripe barn og lærere på denne måten er avskyelig, sier utenriksminister Børge Brende.

Over 100 mennesker skal være drept i angrepet. Blant disse er de fleste skolebarn. Også lærere og militære har mistet livet. Det var over 500 mennesker på skolen da angrepet fant sted. Pakistansk Taliban har tatt på seg ansvaret.

- Jeg er sterkt urolig over det økende voldsnivået i Pakistan. Det er tragisk at så mange mennesker er drept i en meningsløs handling bare få dager etter at vi har feiret en fredspris til støtte for barn og retten til utdanning. De som står bak dagens angrep må stilles til ansvar, sier utenriksministeren.

- Beskyttelse av skoler er en prioritet i den norske utdanningssatsingen. Norge har tatt lederskap i å utvikle internasjonale retningslinjer for beskyttelse av skoler og universiteter i væpnet konflikt. Dette angrepet viser at slike retningslinjer er helt nødvendige, avslutter Brende.

Til toppen