Foreløpige tall - søknader om produksjonstilskudd

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

42 784 foretak søkte om tilskudd ved søknadsomgangen i august 2013. Det er 1 133 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 2,6 prosent. Dette er noe mer nedgang enn fra 2011 til 2012

42 784 foretak søkte om tilskudd ved søknadsomgangen i august 2013. Det er 1 133 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 2,6 prosent. Dette er noe mer nedgang enn fra 2011 til 2012.

Foreløpige tall fra søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2013 publiseres nå. Endelige tall foreligger i april 2013 når søknadene er ferdig behandlet.

Gårdsbruk
42 784 foretak søkte om tilskudd ved søknadsomgangen i august 2013. (Foto: Torbjørn Tandberg)