Forenkler friskoleopptaket for voksne

Voksne søkere bør ikke bli stanset av unødige hindre på veien mot videregående opplæring. Derfor har regjeringen nå forenklet inntakskravene for voksne søkere til friskoler.

Nå skal formalkompetansen vurderes, i stedet for realkompetansen. Realkompetansevurderingen har vært et hinder for mange, siden det ikke er behov for en så grundig gjennomgang fordi friskoleelever kun får opplæring i hele fag. I motsetning til offentlige videregående opplæring der voksne kan få opplæring i deler av fag.

– Det er bra at vi forenkler slik at flere kan komme seg igjennom videregående opplæring og kan stille sterkere i jobbmarkedet. Det er bra for samfunnet og det er ikke minst bra for den det gjelder, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Endringen gjelder søkere uten rett til videregående opplæring i aldersgruppen 19-24 år, og søkere over 25 år med kort botid i Norge.