Forenkler og styrker regelverket om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet sender en felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. En forskrift vil gi et regelverk som er enklere å bruke. Regelverket vil også omfatte færre planer etter plan- og bygningsloven.

Regelverket gjelder utbyggingssaker, som vei- og jernbaneutbygging og industrianlegg. Bakgrunnen for endringene er et nytt EU-direktiv om miljøkonsekvensutredninger. Det er samtidig lagt opp til flere forenklinger av forskriften. Det viktigste er at det er utarbeidet én forskrift, som skal erstatte de to gjeldende forskriftene.

- Jeg er glad for at vi nå har laget en felles forskrift. Dette er et regelverk som styrker planprosessen og som berører mange kommuner og utbyggere. Én forskrift vil gjøre det enklere for brukerne av forskriften, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forenklingene innebærer også at færre planer etter plan- og bygningsloven omfattes av regelverket.

Som en følge av det reviderte direktivet, er det foreslått nye bestemmelser om blant annet objektivitet i beslutningstakingen og om opplysninger fra utbygger.

- Dette vil sørge for at miljøhensyn kommer tidlig og tydelig inn i plan- og beslutningsprosesser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Direktivet krever også at det gis regler om sanksjoner for overtredelse av nasjonale regler i henhold til direktivet.

For å følge opp endringene i forskriften, er det også foreslått endringer i plan- og bygningsloven.

Høringsdokumentene er tilgjengelige her.

Frist for uttalelser er 2. desember.   

Til toppen