Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkler søknadsprosessen for nye vitensentre

Regjeringen vil ha flere vitensentre. Nå kommer det retningslinjer som gjør det enklere for nye søkere å vite hva som skal til for å komme inn i vitensenterprogrammet. – Vitensentrene gir barn og unge mulighet til å utforske og oppleve realfag på en spennende måte. Nå blir søknadsprosessen mer forutsigbar slik at vi kan få på plass nye sentre, til glede for flere barn og unge rundt om i landet, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

Dagens sentere har blitt etablert igjennom ulike prosesser. Noen har blitt opprettet som en del av en fastsatt strategi, andre har kommet til etter budsjettforhandlinger i Stortinget. Det har heller ikke vært tydelige kriterier for hva som er et "vitensenter".

– Dagens ti vitensentre har blitt etablert gjennom ulike prosesser og har ulik historie. Felles for dem er at de synliggjør realfag på en inspirerende måte, og gjør det mulig for barn og unge å eksperimentere, undersøke og utforske, sier Sjøberg.

De nye retningslinjene innebærer at nye sentre som ønsker finansiering skal sende søknaden sin til Forskningsrådet, som skal vurdere om senteret oppfyller kriteriene.

Vitensentrene skal øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt. Mange skoleklasser besøker vitensentrene som en del av opplæringen i realfag, og vitensentrene har kurs for realfagslærere og for lærerutdanningen.

– Hvor i landet vitensentret ligger skal også være med i vurderingen. I dag er den geografiske spredningen for dårlig. Mange av dagens senter ligger på Sørøstlandet. Jeg håper dette kan bidra til bedre dekning slik at flere kan få tilgang til sentrene, sier Sjøberg.

Må ha høy kvalitet og lokal forankring

Retningslinjene skal også tydeliggjøre hvilke krav som stilles til sentrene.

Sentrene må blant annet oppfylle krav om økonomi og god organisering. De må dokumentere at tilbudet har høy kvalitet, lokal forankring og at de samarbeider med universitet eller høgskoler og de andre nasjonale vitensentrene.

– Vitensentrene får en stadig viktigere rolle og besøkes og brukes av elever og lærere.  Det er viktig med både god kvalitet og forutsigbarhet rundt sentrene. Forskningsrådet vil vurdere om vitensentrene oppfyller kravene for tilskudd, sier Sjøberg.

De regionale vitensentre deler i dag på en støtte på om lag 65 millioner kroner. Vitensentrene finansieres både via tilskudd og egne inntekter.

Forskningsrådet forvalter tilskuddsmidlene til vitensentrene gjennom Viten-programmet. Forskningsrådet har blant annet ansvar for å kontrollere at sentrene som inngår i ordningen oppfyller de grunnleggende kriteriene for statsstøtte. Disse kriteriene er fastsatt i felles strategi for vitensentrene 2016-2019.

Hvor er vitensentrene?

I dag er de ti sentrene fordelt slik:

  • Vitensenteret Sørlandet – Arendal og Kristiansand
  • INSPIRIA Science center – Sarpsborg
  • Vitenparken – Campus Ås
  • VilVite – Bergen
  • DuVerden – Porsgrunn
  • Oslo Vitensenter – Teknisk Museum, Kjelsås
  • Jærmuseet – Sandnes og Nærbø
  • Nordnorsk vitensenter – Tromsø og Alta
  • Vitensenteret i Trondheim – Trondheim
  • Vitensenter Innlandet - Gjøvik
Til toppen