Forenkling av offentlige krav til hesteavl

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, endret de offentlige kravene til hesteavl. Forenklingen innebærer at kåringsinstituttet ikke lenger er en del av det nasjonale regelverket om avl på hest. Endringene i regelverket ble vedtatt 14/1-15 og trer ikraft straks.